Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Besluit Servicekosten

Art. 7:237 lid 3 BW, derde volzin bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur zaken en diensten kunnen worden aangewezen waarvoor de vergoeding moet worden aangemerkt als servicekosten. Die algemene maatregel van bestuur betreft het Besluit servicekosten. In Bijlage 1 bij art. 1 van het Besluit staat een niet limitatieve opsomming van zaken en diensten die als servicekosten worden aangemerkt.

Rechtspraak