Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Koninklijk Besluit

Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is een Koninklijk Besluit van de regering waarin regels uit een wet verder worden uitgewerkt. Voordeel is dat niet alle details precies in de wet zelf geregeld hoeven te worden. Bovendien kan een AMvB veel gemakkelijker (en dus sneller) worden gewijzigd dan een wet.

Zonder medewerking Staten-Generaal

Een AMvB kan, anders dan een wet, in principe zonder medewerking van de Staten-Generaal worden vastgesteld. De regering moet over een algemene maatregel van bestuur wel advies vragen aan de Raad van State. Na vaststelling vindt publicatie plaats in het Staatsblad.

Voorbeelden

De volgende besluiten zijn voorbeelden van AmvB's: