Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Besluit

Het Besluit huurprijzen woonruimte (BHW) is een Algemene maatregel van Bestuur tot uitvoering van de volgende artikelen in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte:

Huurcommissie

Het Besluit huurprijzen woonruimte bevat regels die voor en bij de Huurcommissie gelden. Van zijn vooral:

Gerelateerde artikelen