Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Wet

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uw HW) vormt een uitwerking van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over huurprijzen.

Besluit huurprijzen woonruimte

Op haar beurt staat de uitvoering van de volgende artikelen in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in het Besluit huurprijzen woonruimte: