Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Besluit

Een schuldeiser kan niet ongelimiteerd vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van een schuldenaar vorderen. Het bedrag is gelimiteerd tot hetgeen het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) bepaalt.

Het besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur van 27 maart 2012. Het besluit vormt een uitwerking van art. 6:96 lid 5 t/m 7 BW.

Berekening incassokosten

De vergoeding van de incassokosten wordt als percentage van de hoofdsom berekend, en wel als volgt::

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2500,00;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2500,00;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5000,00;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom.

Er geldt een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6775,00.

Beperkingen

Er dient rekening te worden gehouden met de volgende aspecten: