Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Richtlijn

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van Ministers van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is een richtlijn die tot doel heeft om de consument te beschermen tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten met een professionele wederpartij.

De richtlijn bepaalt dat oneerlijke bedingen de consument niet binden. De reikwijdte van de richtlijn is niet beperkt tot algemene voorwaarden, maar ziet ook op niet afzonderlijk uitonderhandelde bepalingen in een contract.

De richtlijn is ook voor de huur van woonruimte van belang, omdat een particuliere huurder in de regel als consument wordt beschouwd.

Blauwe lijst

De richtlijn bevat een bijlage met een lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden zijn bedingen, die:

  • de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding opleggen
  • de consument verplichten al zijn verbintenissen na te komen, zelfs wanneer de verkoper zijn verbintenissen niet uitvoert.

Deze lijst wordt ook wel de 'blauwe lijst' genoemd.

Artikelen

[Klik hier voor de artikelen van Richtlijn 93/13]