Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Het gebrekenboek is een beleidsdocument van de huurcommissie.

Art. 3a lid 3 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uw HW) en art. 6 lid 2 Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw) vormen de wettelijke grondslag van het gebrekenboek.

Met het gebrekenboek geeft de huurcommissie inzicht in haar uitvoeringsbeleid ten aanzien van ernstige gebreken en tekortkomingen die zich kunnen voordoen in een huurwoning en de daarbij behorende vermindering van de huurprijs.

Het gebrekenboek speelt vooral een rol bij twee procedures:

Geen gebondenheid

Weliswaar is de rechter formeel niet aan het gebrekenboek gebonden, maar om te beoordelen of er in objectieve zin sprake is van een gebrek wordt in de regel aansluiting bij het gebrekenboek gezocht.

Drie categorieën

Het gebrekenboek onderscheidt drie categorieën gebreken:

  1. Zeer ernstige gebreken aan een tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte
  2. Ernstige gebreken aan en tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte
  3. Overige ernstige gebreken aan en tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte
Inhoud

[Klik hier voor de inhoud van het Gebrekenboek Huurcommissie]