Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder huurcommissie wordt verstaan de huurcommissie bedoeld in art. 3a Uw HW (art. 7:238 BW). De huurcommissie is een officiële en onafhankelijke geschillencommissie op het gebied van huur en verhuur van woonruimte

Taken

De huurcommissie heeft een aantal taken. Deze taken staan in de artt. 4 lid 2 t/m 4, 4a en 5 Uw HW. De taken van de voorzitter staan in art. 6 Uw HW.

Uitspraken

De huurcommissie kan verschillende typen uitspraken doen.

Uitspraken in procedures die de huurder kan starten:

Huurpijs:

Servicekosten:


Uitspraken in procedures die de verhuurder kan starten
:

Huurprijs:

Servicekosten:

  • onderhoud en huurprijs: herstelmelding gebreken;
  • servicekosten; eindafrekening.
Aanvechten uitspraak

Art. 7:262 BW bepaalt dat wanneer de huurcommissie uitspraak heeft gedaan, huurder en verhuurder worden geacht te zijn overeengekomen wat in die uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken nadat aan hen afschrift van die uitspraak is verzonden, een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt waarover de huurcommissie om een uitspraak was verzocht.

Een uitspraak van de huurcommissie vormt overigens geen executoriale titel.