Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip (art. 7:237 lid 3 BW)

Servicekosten zijn kosten voor leveringen en diensten die worden geleverd in verband met de bewoning van woonruimte (vgl. art. 7:237 lid 3 BW, tweede volzin). Servicekosten maken geen deel uit van de huurprijs.

Onder woonruimte (art. 7:233 BW) vallen mede voorzieningen die, naar hun aard of door overeenkomst, deel uitmaken van het gehuurde. Hieronder vallen ook installaties (zoals een CV) en gemeenschappelijke ruimten met bijbehorende installaties waarvan de huurder recht heeft op medegebruik.

  • Uit art. 7:237 lid 2 BW volgt dat de kapitaals- en onderhoudskosten daarvan uit de (kale) huurprijs moeten worden gedekt en niet uit de servicekosten.

Sinds 1 juli 2014 maakt art. 7:237 lid 3 BW een onderscheid gemaakt tussen de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en die van de (overige) servicekosten. De bedoeling was om geschillen over de kosten voor de nutsvoorzieningen en de servicekosten efficiënter af te handelen.

Regelgeving

De wettelijke regels over servicekosten bij woonruimte staan in:

Let op: volgens art. 7:247 BW zijn alleen de volgende twee artikelen ook bij geliberaliseerde woonruimte (bij zelfstandige woningen) van toepassing: 

Aspecten

Bij servicekosten zijn de volgende aspecten van belang: