Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Geliberaliseerde woonruimte is woonruimte waarvan de huurprijs bij het sluiten van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens ligt.

Niet-geliberaliseerde woonruimte

Tegenover geliberaliseerde woonruimte staat niet-geliberaliseerde woonruimte.

Beperkte huurprijsbescherming bij geliberaliseerde woonruimte

Geliberaliseerde woonruimte geen veel minder huurprijsbescherming dan niet-geliberaliseerde woonruimte.

Zo bepaalt art. 7:246 BW, ook voor niet-geliberaliseerde woonruimte dat de overeengekomen huurprijs geldt.

Het artikel voegt daar echter aan toe dat die huurprijs geldt voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit.

Art. 7:247 BW bepaalt vervolgens dat de artikelen van onderafdeling 2 'Huurprijzen en andere vergoedingen' niet van toepassing zijn op de huur van een zelfstandige woning waarvan de huurprijs bij de aanvang van de bewoning hoger dan de liberalisatiegrens ligt.

De volgende artikelen zijn wél weer van toepassing op geliberaliseerde woonruimte: