Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Geliberaliseerde woonruimte is woonruimte waarvan de huurprijs bij het sluiten van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens ligt.

Niet-geliberaliseerde woonruimte

Tegenover geliberaliseerde woonruimte staat niet-geliberaliseerde woonruimte.

Beperkte huurprijsbescherming bij geliberaliseerde woonruimte

Het uitgangspunt bij de huurprijs voor woonruimte staat in art. 7:246 BW: de overeengekomen huurprijs geldt voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit.

Art. 7:247 BW bepaalt vervolgens dat de artikelen van onderafdeling 2 'Huurprijzen en andere vergoedingen' niet van toepassing zijn op geliberaliseerde woonruimte, met uitzondering van de volgende artikelen: