Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl


Begrip

Met liberalisatiegrens wordt de huurprijsgrens tussen geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte bedoeld. De liberalisatiegrens staat in art. 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Belang

Die grens is van belang voor de huurprijsbescherming van de huurder.

Het uitgangspunt bij de huurprijs voor woonruimte staat in art. 7:246 BW: de overeengekomen huurprijs geldt voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit.

Art. 7:247 BW bepaalt vervolgens dat de artikelen van onderafdeling 2 'Huurprijzen en andere vergoedingen' niet van toepassing zijn op geliberaliseerde woonruimte, met uitzondering van de volgende artikelen:

Liberalisatiegrens alleen bij zelfstandige woning

De liberalisatiegrens geldt alleen voor een zelfstandige woning, niet voor een onzelfstandige woning.

Hoogte

De liberalisatiegrens bedraagt op dit moment € 720,42. Dit bedrag correspondeert met 142 punten.