Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

De huurprijs is, bij de huur van woonruimte, de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte (art. 7:237 lid 2 BW).

Andere betalingsverplichtingen van de huurder behoren niet tot de huurprijs. De belangrijkste betalingsverplichtingen naast de huurprijs zijn vergoedingen voor:

Het onderscheid tussen huurprijs en andere betalingsverplichtingen is in verschillende opzichten van belang. Als bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen worden mee verhuurd en zij zijn onroerend volgens art. 7:233 BW, dan maken zij deel uit van het gehuurde. De kosten daarvoor kunnen dan niet worden doorberekend als servicekosten.

Huurder en verhuurder zijn in beginsel vrij zijn om de huurprijs te bepalen, tenzij er sprake is van huurprijsbescherming.