Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Een all inclusive huurprijs, oftewel een all-in-huurprijs, is een prijs waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen de huurprijs en de servicekosten.

Voorstel tot splitsing (art. 7:258 lid 1 BW)

Art. 7:258 lid 1 BW bepaalt voor woonruimte dat, indien de huurovereenkomst meer omvat dan het enkele gebruik van de woonruimte en bij die overeenkomst slechts de hoogte van de prijs en niet die van de huurprijs is vastgesteld, de huurder aan de verhuurder een voorstel kan doen tot vaststelling van de huurprijs en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten.

Inhoud voorstel (art. 7:258 lid 2 BW)

Art. 7:258 BW lid 2 BW bepaalt dat een voorstel als bedoeld in art. 7:258 BW lid 1 BW ten minste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de huurprijs en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten schriftelijk moet worden gedaan en het volgende moet vermelden:

  1. de geldende prijs;
  2. de voorgestelde huurprijs;
  3. het voorgestelde voorschot van kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten, en
  4. de voorgestelde dag van ingang van de huurprijs en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten.
Huurcommissie (art. 7:258 lid 3 BW)

Indien de verhuurder niet instemt met een voorstel als bedoeld in art. 7:258 BW lid 1 BW, kan de huurder tot uiterlijk zes weken na het tijdstip waarop dit voorstel had moeten ingaan, de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. De huurcommissie stelt de huurprijs vast en, voor zover nodig, het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten (art. 7:258 BW lid 3 BW).

Indien een overeenkomst tot vaststelling van de huurprijs tot stand komt naar aanleiding van een voorstel daartoe, dat niet voldoet aan art. 7:258 BW lid 1 BW en lid 2, aanhef en onder b, c of d, blijft de voordien geldende prijs verschuldigd, tenzij blijkt dat de verhuurder niet door het verzuim is benadeeld (art. 7:258 BW lid 4 BW).

Niet-geliberaliseerde woonruimte

Bij een all-in-huurprijs is er altijd sprake van niet-geliberaliseerde woonruimte.