Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder huurprijs wordt, bij de huur van woonruimte, verstaan de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte (art. 7:237 lid 2 BW).

Huurprijs niet vrij bij niet-geliberaliseerde woonruimte (art. 7:246 BW)

In beginsel zijn huurder en verhuurder vrij om de huurprijs te bepalen. De huurder echter huurprijsbescherming genieten.

Art. 7:246 BW bepaalt echter voor niet-geliberaliseerde woonruimte dat de overeengekomen huurprijs geldt, voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit.

Art. 7:247 BW bepaalt vervolgens dat de artikelen van onderafdeling 2 'Huurprijzen en andere vergoedingen' niet van toepassing zijn op de huur van een zelfstandige woning waarvan de huurprijs bij de aanvang van de bewoning hoger dan de liberalisatiegrens ligt. Een uitzondering vormen de volgende artikelen: