Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Een huurprijsverhogingsbeding is een beding in een huurovereenkomst op grond waarvan de verhuurder aan de huurder een huurverhoging kan berekenen.

Woonruimte

De huurder van woonruimte heeft huurprijsbescherming. Als het huurverhogingsbeding ex art. 7:248 lid 1 BW tot een hoger percentage leidt dan maximale huurverhogingspercentage ex art. 10 lid 2 Uw HW, dan is het beding nietig voor wat het surplus betreft (art. 7:248 lid 2 BW).

Nietig huurprijsverhogingsbeding (art. 7:251 BW)

Een huurprijsverhogingsbeding dat bepaalt dat de huurprijs in enig tijdvak van twaalf maanden meer dan eenmaal wordt verhoogd, is nietig, tenzij het gaat om het geval van art. 7:255 (voorzieningen gehandicapte) (art. 7:251 BW).

Ook van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte (art. 7:247 BW)

Art. 7:248 BW is niet van toepassing op geliberaliseerde woonruimte. Ingevolge art. 7:247 BW is art. 7:251 BW wél van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte.