Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verzoek uitspraak huurcommissie over redelijke huurprijs

De huurder kan tot uiterlijk zes maanden na het tijdstip waarop een door hem met betrekking tot die woonruimte voor de eerste maal aangegane huurovereenkomst is ingegaan, de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs (art. 7:249 lid 1 BW).

Verzoek uitspraak huurcommissie bij huurovereenkomst voor korte tijd

Art. 7:249 lid 2 BW biedt, in afwijking van art. 7:249 lid 1 BW, de huurder bij een voor de eerste maal aangegane huurovereenkomst voor de duur van twee jaar of korter ex art. 7:271 lid 1 BW, tweede volzin, de mogelijkheid om tot uiterlijk zes maanden na afloop van die overeenkomst de huurcommissie te verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs.

Ook van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte (art. 7:247 BW)

Ingevolge art. 7:247 BW is art. 7:249 BW ook van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte.