Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder prijs wordt bij woonruimte verstaan het geheel van de verplichtingen die de huurder tegenover de verhuurder bij of ter zake van huur op zich neemt.

All-in-huurprijs (art. :258 lid 1 BW)

Art. 7:258 lid 1 BW bepaalt voor woonruimte dat, indien de huurovereenkomst meer omvat dan het enkele gebruik van de woonruimte en bij die overeenkomst slechts de hoogte van de prijs en niet die van de huurprijs is vastgesteld (de zgn. all-in-huurprijs), de huurder aan de verhuurder een voorstel kan doen tot vaststelling van de huurprijs en het voorschot van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten.

Bij een all-in-huurprijs kan er geen sprake van geliberaliseerde woonruimte zijn.