Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Onder prijs wordt bij woonruimte verstaan het geheel van de verplichtingen die de huurder tegenover de verhuurder bij of ter zake van huur op zich neemt (art. 7:237 lid 1 BW). De prijs bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

Echter, de prijs bestaat ook uit door de huurder gedragen onderhoudsverplichtingen die volgens de wet voor rekening van de verhuurder komen en enige andere kosten die de huurder betaalt.