Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Art. 7:252a lid 1 BW bepaalt dat een verhuurder van een zelfstandige woning een huurprijsverhogingsvoorstel ex art. 7:252 BW kan doen om reden dat het huishoudinkomen in het peiljaar hoger is dan de normbedragen ex art. 10 lid 2 Uw HW.

Indien een voorstel als bedoeld in lid 1 wordt gedaan, wordt bij het voorstel een verklaring gevoegd omtrent het huishoudinkomen. De inspecteur verstrekt op verzoek van een verhuurder een verklaring omtrent het huishoudinkomen aan de verhuurder (art. 7:252a lid 3 BW).

Een overeenkomst tot wijziging van de huurprijs is niet altijd geldig (vgl. art. 7:252a lid 5 en 6 BW).