Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Niet-geliberaliseerde woonruimte is woonruimte waarvan de huurprijs bij het sluiten van de huurovereenkomst onder de liberalisatiegrens ligt. Niet-geliberaliseerde woonruimte wordt ook wel sociale of geregulariseerde woonruimte genoemd.

Geliberaliseerde woonruimte

Tegenover niet-geliberaliseerde woonruimte staat geliberaliseerde woonruimte.

Huurprijsbescherming bij niet-geliberaliseerde zelfstandige woning en onzelfstandige woning

Niet-geliberaliseerde woonruimte kent veel meer huurprijsbescherming dan geliberaliseerde woonruimte.

Art. 7:246 BW bepaalt dat voor niet-geliberaliseerde woonruimte de overeengekomen huurprijs geldt, voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit. Deze onderafdeling kent vervolgens een groot aantal beperkingen.