Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder een zelfstandige woning wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning.

Onzelfstandige woning

Tegenover de zelfstandige woning staat de onzelfstandige oftewel niet-zelfstandige woning.

Verschil met onzelfstandige woning

Het verschil tussen een zelfstandige en onzelfstandige woning is bijvoorbeeld dat een zelfstandige woning beperktere huurprijsbescherming kent (zie art. 7:247 BW dat gaat over huurprijsbescherming). De liberalisatiegrens geldt immers alleen voor een zelfstandige woning, niet voor een onzelfstandige woning.