Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder een zelfstandige woning wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning.

Tegenover een zelfstandige woning staat een onzelfstandige oftewel een niet-zelfstandige woning.

Belang van verschil zelfstandige en onzelfstandige woning

Het verschil tussen een zelfstandige en onzelfstandige woning is in verschillende opzichten van belang: