Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Hospitaverhuur is een vorm van verhuur, waarbij een deel van de woonruimte als onzelfstandige woonruimte door de hoofdbewoner (hospita) aan een derde wordt verhuurd.

Art. 7:232 lid 3 BW bepaalt dat de artikelen 206 lid 3, 270, 271 lid 4, 272, 273, 274, 275, 276, 277 en 281 gedurende negen maanden na het ingaan van de overeenkomst niet van toepassing zijn op huur van woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt en deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder/hoofdbewoner zijn hoofdverblijf heeft en waarin niet eerder aan dezelfde huurder deze of andere woonruimte is verhuurd geweest.

Het bovenstaande wil onder andere zeggen dat, als de overeenkomst korter is dan negen maanden, de verhuurder de huur zonder opgave van redenen kan opzeggen. Duurt de verhuur langer dan negen maanden, dan kan de huur niet zomaar worden opgezegd.

Gerelateerde artikelen