Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder een onzelfstandige oftewel een niet-zelfstandige woning wordt verstaan de woning die geen eigen toegang heeft en die de bewoner niet kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning.

Zelfstandige woning

Tegenover de onzelfstandige woning staat de zelfstandige woning.

Verschil met zelfstandige woning

Het verschil tussen een zelfstandige en onzelfstandige woning is bijvoorbeeld dat een zelfstandige woning beperktere huurprijsbescherming kent (zie art. 7:247 BW dat gaat over huurprijsbescherming).

Gerelateerde artikelen