Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (art. 7:201 lid 1 BW). 

Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben (art. 7:201 lid 2 BW).

Huurregimes

Er bestaan vier huurregimes met elk een eigen soort bescherming: