Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Vijf jaar (art. 7:292 lid 1 BW)

De huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur (art. 7:292 lid 1 BW).

Verlenging overeenkomst van vijf jaar (art. 7:292 lid 2 BW)

De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd (art. 7:292 lid 2 BW, eerste volzin).

Verlenging overeenkomst tussen vijf en tien jaar (art. 7:292 lid 2 BW)

De overeenkomst die is aangegaan voor een termijn die langer is dan vijf jaar maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die termijn van rechtswege verlengd met een tweede termijn die zoveel korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar (art. 7:292 lid 2 BW, tweede volzin).