Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Bepaalde tijd (art. 7:228 lid 1 BW)

Bij de huur van overige bedrijfsruimte geldt dat een huur voor bepaalde tijd aangegaan, eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken (art. 7:228 lid 1 BW).

Onbepaalde tijd (art. 7:228 lid 2 BW)

Een huur voor onbepaalde tijd aangegaan of voor onbepaalde tijd verlengd eindigt door opzegging. Heeft de huur betrekking op een onroerende zaak die noch woonruimte, noch bedrijfsruimte is, dan dient de opzegging te geschieden tegen een voor huurbetaling overeengekomen dag op een termijn van tenminste een maand (art. 7:228 lid 2 BW).