Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl


Opzegging bij huurovereenkomst voor langere bepaalde tijd (art. 7:271 lid 1 BW)

Uitgangspunt: einde huurovereenkomst na bepaalde tijd (art. 7:228 lid 1 BW)

Als een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, dan geldt als uitgangspunt dat de overeenkomst  eindigt door het verstrijken van die tijd, zonder dat opzegging nodig is (art. 7:228 lid 1 BW).

Uitzondering: huurovereenkomst voor langere bepaalde tijd (art. 7:271 lid 1 BW)

Deze bepaling geldt echter niet bij woonruimte die voor langere bepaalde tijd wordt verhuurd. Dit zijn:

  1. huurovereenkomsten langer dan twee jaar ingeval van een zelfstandige woning, een woonwagen of een standplaats;
  2. huurovereenkomsten langer dan vijf jaar ingeval van niet-zelfstandige woonruimte

Volgens art. 7:271 lid 1 BW, eerste  volzin moeten deze huurovereenkomsten, net zoals een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, worden opgezegd.

Verlenging voor onbepaalde tijd bij voorgezet gebruik (art. 7:230 BW)

Indien na afloop van een huurovereenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, wordt daardoor, tenzij van een andere bedoeling blijkt, de overeenkomst, ongeacht de tijd waarvoor zij was aangegaan, voor onbepaalde tijd verlengd (art. 7:230 BW).