Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

De aanzegplicht van de verhuurder bij de verhuur van woonruimte betreft de plicht van de verhuurder om voor afloop van een huurovereenkomst van bepaalde tijd de huurder schriftelijk te informeren dat de bepaalde tijd zal verstrijken.

Termijn

De verhuurder moet niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk een maand voordat die bepaalde tijd is verstreken, de huurder over de dag waarop die huur verstrijkt schriftelijk informeren. Als de verhuurder de verplichting niet nakomt, wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voor onbepaalde tijd verlengd (art. 7:271 lid 1 BW, tweede volzin).