Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Middenstandsbedrijfsruimten zijn volgens art. 7:290 lid 2 BW de volgende onroerende zaken:

 • een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
 • een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf;
 • een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.
Voorbeelden

Voorbeelden van middenstandsbedrijfsruimten zijn:

 • detailhandeeenl/winkels; geen bemiddelingsbureaus, zoals reisbureaus;
 • restaurants;
 • cafés;
 • sommige afhaal- of besteldiensten;
 • ambachtsbedrijven;
 • shops in shop;
 • garagebedrijven;
 • stomerijen;
 • benzinepompen;
 • zelfbedieningscafetaria;
 • lunchrooms;
 • bars;
 • kantines op sportterreinen die voor het publiek toegankelijk zijn;
 • pensionbedrijven, voorzover deze, evenals hotelbedrijven, logies verstrekken dat in de regel niet duurzaam is;
 • bedrijven waar autobanden worden verkocht en desgewenst aangebracht;
 • bedrijven waar uitlaten worden verkocht en desgewenst aangebracht.