Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemeen

Art. 7:209 BW bepaalt voor alle huurregimes, dus ook bij overige bedrijfsruimte, dat van de volgende artikelen niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen:

Specifiek

Art. 7:230a lid 9 BW bepaalt specifiek voor overige bedrijfsruimte dat van art. 7:230a BW niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.