Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl


Begrip

Onder overige bedrijfsruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die noch woonruimte, noch middenstandsbedrijfsruimte is.

Wettelijke regeling

De overige bedrijfsruimte is geregeld in art. 7:230a BW.

Ontruimingsbescherming

De overige bedrijfsruimte kent geen huurbescherming, maar wel ontruimingsbescherming.