Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Onder overige bedrijfsruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die noch woonruimte, noch middenstandsbedrijfsruimte is.

Wettelijke regeling

De overige bedrijfsruimte is geregeld in art. 7:230a BW.

Ontruimingsbescherming

De overige bedrijfsruimte kent geen huurbescherming, maar wel ontruimingsbescherming.

Voorbeelden

Voorbeelden van overige bedrijfsruimte zijn:

 • fabrieken;
 • kantoren;
 • pakhuizen;
 • banken;
 • showrooms;
 • reisbureaus;
 • passagebureaus;
 • afhaaladressen voor krantenbezorgers;
 • speelautomatenhallen;
 • ruimten voor de verkoop van staatsloten;
 • casino’s en bingozalen;
 • sexclubs;
 • manegebedrijven;
 • bioscopen;
 • rijwielstallingen;
 • autorijscholen;
 • autoverhuurbedrijven;
 • werkplaatsen die geen voor het publiek toegankelijke ruimte hebben;
 • kamerverhuurbedrijven;
 • begrafenisondernemingen;
 • huisartsen;
 • tandartsen;
 • accountants;
 • architecten;
 • makelaars;
 • apothekers;
 • advocaten;
 • notarissen;
 • overige ruimten die geen woonruimte zijn (bijvoorbeeld sportzalen, clubhuizen en garageboxen).