Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl


Specifieke bepalingen

De huur van woonruimte kent in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 4 ('Huur), afdeling 5 ('Huur van woonruimte'), en wel in de artt. 7:232 BW e.v., een groot aantal specifieke bepalingen.

Onderafdeling 1

Onderafdeling 1 ('Algemeen', 7:232 t/m 7:245 BW) bevat een aantal inleidende bepalingen en definities, zoals:

Art. 7:241 lid 1 en 2 BW bevat een bepaling over semi-dwingend recht ten aanzien van de volgende artikelen:

Onderafdeling 2

Onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen, 7:246 t/m 7:265 BW) is de onderafdeling met de meeste artikelen en bevat specifieke bepalingen over de huurprijs en de servicekosten.

Onderafdeling 3

Onderafdeling 3 ('Medehuur en voortzetting van de huur', 7:266 t/m 7:270a BW) bevat specifieke bepalingen over de medehuur en de voortzetting van huur.

Onderafdeling 4

Onderafdeling 4 ('Het eindigen van de huur', 7:271 t/m 7:282 BW) bevat specifieke bepalingen over de beëindiging van een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte.