Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Het begrip 'woning' wordt noch in het Burgerlijk Wetboek, noch in de Woningwet gedefinieerd.

In rechtspraak wordt een woning gedefinieerd als 'een pand dat naar zijn aard voor bewoning bestemd is. Dit zal moeten worden beantwoord naar een zo objectief mogelijke maatstaf waarbij zo veel mogelijk gekeken wordt naar de kenmerken van het bouwwerk zelf'.

Woonruimte

Een woning betreft altijd woonruimte. Woonruimte hoeft echter niet een woning te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld uit een woonwagen bestaan.