Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Het woningwaarderingstelsel - ook wel puntenstelsel genoemd - is een stelsel, gebaseerd op artikel 5 van het Besluit huurprijzen woonruimte (BHW), waarmee de kwaliteit van een woning, kamer of woonwagen in punten wordt uitgedrukt. 

Woningwaarderingsstelsels

Er bestaan drie woningwaarderingsstelsels:

 1. een stelsel voor zelfstandige woonruimte
 2. een stelsel voor onzelfstandige woonruimte (kamers)
 3. een stelsel voor woonwagens en standplaatsen
Puntenstelsel

Een zelfstandige woonruimte met ongeveer 145 punten (het puntenaantal varieert jaarlijks) valt onder de liberalisatiegrens en is behoort daarom tot de niet-geliberaliseerde sector. Aan het puntentotaal is wel een maximale huurprijs gekoppeld. 

Bij een zelfstandige woonruimte worden punten toegekend voor de volgende aspecten:

 • oppervlakte van vertrekken
 • oppervlakte van overige ruimten (berging, zolder, garage)
 • verwarming: per verwarmd vertrek
 • energieprestatie
 • keuken
 • sanitair
 • privé-buitenruimten
 • WOZ-waarde

Gerelateerde artikelen