Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Vier huurregimes

Er bestaan vier huurregimes met elk een eigen soort bescherming:

Relatie hoofd- en onderhuur

Een hoofdhuurovereenkomst kan onder een ander regime vallen dan een onderhuurovereenkomst. Dit is van belang, omdat het einde van de hoofdhuurovereenkomst in beginsel ook het einde van de onderhuurovereenkomst betreft.

  • HR 20 juni 1975, ECLI:NL:HR:1975:AC5598 Deen/Markerink: er bestaat geen relatie met de hoofdhuurovereenkomst.
  • HR 20 september 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC9008, de zgn. Zonshofje I-rechtsregel: in hoofdhuur: kamerverhuur (overige bedrijfsruimte; geen zelfstandige woonruimte), in onderverhuur: allemaal individuele woonruimtes. Hoofdhuur wordt ook als woonruimte gezien.
  • De uitspraken lijken tegenstrijdig. Echter, de belangen van de onderhuurders prevaleren. Dus de hoofdregel geldt niet bij woonruimte