Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Een vermogensrecht is een recht dat, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar is, of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen is in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (art. 3:6 BW).

 • Het begrip 'vermogensrecht' wordt ook gebruikt als aanduiding voor de bepalingen van het privaatrecht die betrekking hebben op vermogensbestanddelen, zoals het goederenrecht en het verbintenissenrecht. De meest belangrijke bepalingen van het vermogensrecht staan in de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Voorbeelden

Voorbeelden van vermogensrechten zijn:

Rechten

 • een beperkt recht (art. 3:8 BW);
 • een recht van intellectueel eigendom ('IE-recht');
 • een melkquotum;
 • een suikerquotum;
 • toeslagrechten;
 • een vergunning.

Vorderingen

 • een vordering op naam.

Aandelen en effecten

 • een aandeel op naam;
 • een aandeel aan toonder;
 • een aandeel in een effectendepot.

Andere aandelen

 • een aandeel in een goed.

Goodwill is geen vermogensrecht.