Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

1.
Indien een energieprestatievergoeding is overeengekomen, kan de huurder de huurcommissie verzoeken deze te toetsen aan de krachtens artikel 19bis van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte gegeven regels.

2.
De artikelen 259, tweede lid, en 260, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.