Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip (art. 7:237 lid 3 BW)

Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening brengt voor leveringen en diensten die hij verricht voor een huurder in verband met de bewoning van de woonruimte (vgl. art. 7:237 lid 3 BW, tweede volzin). Servicekosten maken geen deel uit van de huurprijs.

  • Sinds 1 juli 2014 maakt art. 7:237 lid 3 BW een onderscheid gemaakt tussen de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en die van de (overige) servicekosten. De bedoeling was om geschillen over de kosten voor de nutsvoorzieningen en de servicekosten efficiënter af te handelen.
Regelgeving

De wettelijke regels over servicekosten bij woonruimte staan in:

Let op: volgens art. 7:247 BW zijn alleen de volgende twee artikelen ook bij geliberaliseerde woonruimte (bij zelfstandige woningen) van toepassing: 

Aspecten

Bij servicekosten zijn de volgende aspecten van belang: