Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Studentencomplex. Beoordeling servicekosten: rioolfonds, waterverbruik, zuiveringsheffing, ophalen huisvuil en eindschoonmaak.

 De kantonrechter beoordeelt een groot aantal posten die door de verhuurder als servicekosten in rekening zijn gebracht:

Rioolfonds

Een fonds, in dit geval een rioolfonds, moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • verhuurder moet inzage geven in het verloop van het fonds;
  • de maandelijkse bijdrage moet redelijk zijn;
  • de omvang van het fonds mag niet meer dan drie keer de jaaropbrengst zijn;
  • de inleg in het fonds mag alleen worden aangewend voor uitgaven waarvoor het fonds is aangelegd.
Water

Aangesloten moet worden bij het gemiddelde verbruik volgens het Nibud, namelijk 46 m3 per jaar voor een eenpersoonshuishouden.

Zuiveringsheffing/ophalen huisvuil/eindschoonmaak

De kosten voor zuiveringsheffing, de kosten voor het ophalen van huisvuil en de kosten van eindschoonmaak zijn geen servicekosten, nu deze niet zijn te brengen onder de strekking van art. 7:237 lid 3 BW en het Besluit servicekosten.