Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl


Een vervaltermijn is een termijn waarbinnen een recht uitgeoefend moet worden. Als dit niet gebeurt, vervalt het recht. Een vervaltermijn kan, in tegenstelling tot een verjaringstermijn, niet worden gestuit.

Een vervaltermijn is van openbare orde. De rechter moet die termijn ambtshalve toepassen; dit, in tegenstelling tot een verjaringstermijn.

In het huurrecht komen vervaltermijnen voor in onder andere: