Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Wet

De Wet doorstroming huurmarkt 2015 heeft belangrijke wijzigingen aangebracht in de regels voor verhuur van woonruimte. De wet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet was:

  • een impuls geven aan de doorstroming van huurders naar andere huisvesting
  • het bestrijden van scheef wonen

Een aantal middelen moest dat doel helpen te bereiken:

  • verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur
  • het mogelijk maken van doelgroepcontracten
  • het verruimen van het woningaanbod
Tijdelijke verhuur

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten die van rechtswege eindigt, zonder dat een opzegging nodig is. Artikel 7:271 BW is daartoe gewijzigd.

Voor zelfstandige woonruimte moet het dan gaan om een huurovereenkomst met een duur van twee jaar of korter. Voor onzelfstandige woonruimte is dit vijf jaar of korter.

  • Wel is vereist dat de verhuurder tijdig (niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk een maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd) de huurder schriftelijk informeert over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Doet de verhuurder dat niet, dan wordt het van rechtswege een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met alle huurbescherming.