Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Het begrip 'huishouden' of 'huishouding' kent geen wettelijke definitie.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft op 11 februari 2004 in ECLI:NL:RVS:2004:AO3378, r.o. 2.6. uiteengezet wanneer kan worden gesproken van een huishouden. Om de aanwezigheid van een huishouden in de gewone zin van dat woord te kunnen aannemen dient volgens de ABRvS sprake te zijn van continuïteit in de samenstelling ervan en van onderlinge verbondenheid:

  • 'De woongroep van ama’s vormt geen huishouden in de gewone zin van dat woord en is daarmee ook niet op één lijn te stellen, omdat zomin sprake is van continuïteit in de samenstelling ervan, als van onderlinge verbondenheid.'

Een specifieke vorm van huishouding is de gemeenschappelijke huishouding.