Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Hoofdverplichtingen

De hoofdverplichtingen van de verhuurder bij elk huurregime volgen uit de artt. 7:203 BW, 7:204 lid 1 BW en 7:206 lid 1 BW:

Verplichtingen verhuurder

Tegenover de verplichtingen van de verhuurder staan de verplichtingen van de huurder.