Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Hoofdverplichtingen

De hoofdverplichtingen van de huurder bij elk huurregime volgen uit de artt. 7:212 BW en 7:213 BW:

Verplichtingen huurder

Tegenover de verplichtingen van de huurder staan de verplichtingen van de verhuurder.

Gerelateerde artikelen