Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl


Begrip

Een ontruimingsbeding is een beding dat bepaalt dat het gehuurde binnen een bepaalde termijn moet worden ontruimd.

Beperking gebruik

Voor het gebruik maken van een ontruimingsbeding kunnen beperkingen gelden. Zo bepaalt art. 7:274 lid 2 BW voor woonruimte dat de verhuurder van woonruimte, op grond van het ontruimingsbeding, daadwerkelijk ontruiming  kan gelasten:

  1. indien de verhuurder die de woonruimte niet zelf heeft bewoond, noch deze eerder heeft verhuurd, na afloop van die termijn de woning zelf wil betrekken;
  2. indien de verhuurder die zelf de vorige bewoner van de woonruimte is, na afloop van die termijn die woonruimte zelf opnieuw wil betrekken;
  3. indien de verhuurder jegens wie de vorige huurder het recht heeft verkregen na afloop van die termijn de woning opnieuw te betrekken, deze huurder daartoe gelegenheid wil geven.

Gerelateerde artikelen