Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Onder het coöptatierecht wordt in het huurrecht het recht verstaan dat achterblijvende huurders een nieuwe huurder kiezen als er een kamer vrij komt. De verhuurder laat dit proces dan aan de huurders over. In studentenhuizen wordt in de regel dit coöptatierecht uitgeoefend.