Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Voor de beëindiging van de huurovereenkomst van middenstandsbedrijfsruimte is geen opzegging vereist, indien de beëindiging geschiedt met wederzijds goedvinden, nadat de huurovereenkomst is totstandgekomen (art. 7:293 lid 3 BW).