Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Servicekosten. Kosten huismeester.

 Alleen kosten die

  1. betrekking hebben op werkzaamheden die de huismeester in het belang van de huurder heeft verricht, en
  2. noodzakelijkerwijs gemaakt worden, en
  3. direct voortvloeien uit de verleende service

kunnen aan de huurder als servicekosten in rekening worden gebracht.

Hierbij geldt dat de verhuurder een redelijk inzicht moet verschaffen in de aard van de werkzaamheden, bijvoorbeeld aan de hand van een duidelijke taakomschrijving en een urenverantwoording.