Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die de verhuurder aan het gehuurde moet verrichten en die geen uitstel dulden.

Art. 7:220 lid 1 BW bepaalt dat, indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de verhuurder krachtens art. 5:56 BW (dit artikel gaat over het zgn. steigerrecht) iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf, de huurder daartoe gelegenheid moet geven, onverminderd het recht van de huurder op (a) vermindering van de huurprijs, (b) ontbinding van de huurovereenkomst en (c) schadevergoeding.

Renovatie

Het begrip 'dringende werkzaamheden' moet worden onderscheiden van het begrip renovatie. Het onderscheid tussen dringende werkzaamheden en renovatie ligt in eventuele toenname van het huurgenot. Bij renovatie neemt het huurgenot toe, bij dringende werkzaamheden niet. toeneemt. Als dit laatste het geval is, dan spreekt men van renovatie.