Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Het huurgenot is het genot dat een huurder van het gehuurde heeft.

De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het gebrek behoorlijk heeft kennis gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek reeds in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan, tot die waarop het gebrek is verholpen (art. 7:207 lid 1 BW).

Gerelateerde artikelen